Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Ook voergrondstoffen opnieuw hoger geprijsd

Een fikse prijsopleving voor tarwe laat ook de koersen van korrelmaïs en sojabonen niet ongemoeid. Vooral eerstgenoemde toont een opleving. Wat eveneens meespeelt, is de moeizaam verlopende inzaai in de Verenigde Staten. Op het Europees continent is het vooralsnog rustig.

Lees het gehele artikel