Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bijenradar om bijensterfte te voorkomen

Voor iedereen die de bij een warm hart toedraagt, is er de bijapp Bijenradar. Wie de app download, kan zijn steentje bijdragen aan het redden van de bij. Sijas Akkerman van Natuur & Milieu: 'Uitsterven van de bij betekent een ramp voor onze voedselvoorziening én onze economie. Ingrijpen is dus vereist.' De app is een initiatief van Natuur & Milieu, KPN en Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek.
Met de app kunt u:

  • Zien hoe het met de bij gaat in uw directe omgeving;
  • Ontdekken welke planten het bijvriendelijkst zijn voor in de tuin;
  • Het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek helpen met het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar bijensterfte.

Bijenradar
Om de bijensterfte terug te dringen is het van groot belang dat er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, meer nestruimte komt, en dat er meer bijvriendelijke bloemen in Nederland komen. De app op de telefoon laat per postcodegebied zien hoe het er met de bijensterfte is en wat mensen kunnen doen om hun omgeving bijvriendelijker te maken. Daarnaast worden mensen gevraagd hun acties te melden via de app. Op deze manier kan er veel nieuwe data worden verkregen voor het onderzoek naar de bijensterfte door het Nederlands Centrum van Bijenonderzoek en door andere organisaties/wetenschappers.

Download de app:

  • Heeft u een Android telefoon? Ga naar uw Google Play Store, zoek op 'Bijenradar' en download de app.
  • Heeft u een iPhone of iPad? Zoek in uw App Store op 'Bijenradar' en download de app.

Bron: Persbericht Natuur & Milieu - 11 april 2014