Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Burgers dragen bij in akkeranden van telers

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Bloeiende akkerranden als middel om de biodiversteit te vergroten zijn sterk in opkomst. Vanuit haar project 'Operation Pollinator' maakte Syngenta bekend dit jaar 3000 kilo zaad beschikbaar te stellen waarmee akkerranden kunnen worden ingezaaid. Het is goed voor in totaal 150 ha.
Telers kunnen op eigen initiatief deelnemen. Burgers worden in de gelegenheid gesteld de teler financieel te ondersteunen en een stukje rand van de teler te adopteren. Dit kan vanaf half maart op de speciaal daarvoor ingericht website. Met deze crowdfunding ontvangt de teler compensatie voor het beschikbaar stellen van de zijn landbouwgrond.
Lees het bericht in Nieuwe Oogst (2/2/2014)