Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

DLV Plant stimuleert inzet bijen

afbeelding van Helma te Velde

Harrie Pijnenburg komt veel bij aardbeientelers als gewasbeschermingsdeskundige in de klein fruit- en groenteteelt voor DLV.’ In de aardbeiensector is een nauwe samenwerking met bijenhouders noodzakelijk want voor de bestuiving zijn bijen onmisbaar. Wij maken dan ook wel reclame voor de net opgerichte Nederlandse Bestuivingscoöperatie. Tevens besteden we ook aandacht aan de totale biodiversiteit op een bedrijf’, vertelt Pijnenburg.
 
DLV Plant heeft afgelopen tijd samengewerkt met ZLTO in het project ‘Samen verdienen met bijen’ waaruit onder andere de Nederlandse Bestuivingscoöperatie is ontstaan. Imkers werken hierin samen om zo partner te zijn voor tuinders op het gebied van bestuiving. Kwaliteit, zekerheid en continuïteit staan hierbij voorop. Vanuit DLV Plant is Harrie Pijnenburg een betrokkene. Hij heeft al veel ervaring in de klein fruit- en groenteteelt. Pijnenburg: ‘Telers staan eigenlijk al jaren positief tegenover de bijenhouders. Voor de bestuiving zijn bijen immers altijd al erg belangrijk geweest. Wat je tegenwoordig ziet is dat het areaal zich uitbreidt en dat er daardoor een tekort aan bijen optreedt. Dan kiest een teler voor hommels.’
 
De teler heeft de keuze uit bijen of hommels. Vanuit gemak en kosten wordt nogal eens voor de hommel gekozen. Deze heeft andere kwaliteiten dan de bij. De keuze voor een hommel onder koele omstandigheden is vanuit teelt opzicht niet altijd gunstig. Ze kunnen de stamper beschadigen omdat ze de bloem frequenter bezoeken dan een bij. Misvorming kan optreden door de beschadiging. ‘We adviseren telers gebruik te maken van de Nederlandse Bestuivingscoöperatie, vooral nieuwe telers vragen hierover advies. Bestaande telers gebruiken bij areaal uitbreiding naast bijen ook hommels. Het is misschien een idee om een andere imker erbij te vragen om aan de vraag van de teler te kunnen voldoen’, vertelt de DLV ’er. ‘Bijen zijn toch sneller bij massale bloei dan hommels, dit zijn afwegingen die een teler maakt.’ Voor de instandhouding van de bij is het vergroten van de biodiversiteit op en rond het erf een van de pijlers van Bijenkennisnet. Ook DLV besteedt hier aandacht aan. Pijnenburg: ’Wij komen zeer regelmatig bij telers thuis. Herinrichten van het erf komt ook nogal eens voorbij in de gesprekken. We besteden dan ook aandacht aan biodiversiteit door te adviseren over planten en afscheidingen die geschikt zijn voor insecten, zoals de bij. Bedrijven zijn daar zelf ook al mee bezig, maar het helpt ook om zelf actief de dialoog hierover aan te gaan. En dat doen we graag.’
 
Meer informatie over de Nederlandse Bestuivingscoöparatie via info@nbc-bestuiving.nl of volg de link.