Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Weerbericht: Zonnige najaarsdag met aangename temperaturen

De zon laat zich volop zien vandaag. Het blijft droog en het wordt 17 tot 18 graden.

Floriade Dialogue #26 | Nature Inclusive Citizenship

This Floriade Dialogue edition is all about the development of social involvement and support for biodiversity measures and nature. How can we influence behaviour at different levels. Like households in which one lives and the neighbourhood level, at which other social aspects are also important, in addition to raising awareness and nudging. In addition, at the level of society we can look at financial and legal instruments to change behaviour.

Versterking IJsselmeerdijk (Houtribsluis - Ketelbrug) : Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen de Houtribsluizen en de Ketelbrug op sterkte brengen. Deze dijk, die de laag gelegen Flevopolder beschermt, voldoet nu niet aan de gestelde veiligheidseisen. Het waterschap heeft daarnaast doelen gesteld voor ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit, meekoppelkansen en participatie. Voor de keuze van het voorkeursalternatief voor de dijkversterking is een plan-milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Mark Geling: 'Graan eruit in een landruil bleek geen goede keuze'

Akkerbouwer Mark Geling uit het Flevolandse Zeewolde is continu bezig om zijn bodemstructuur te verbeteren. Van advies van bodemgoeroes tot aan loonwerkers die met bepaalde oogstmachines niet meer op zijn land mogen komen, alles wordt in het werk gesteld om de bodem te sparen.

‘Goede samenwerking en snelle daadkracht’

In de coöperatie Bevordering Afzet Vleeskalkoenen werken vrijwel alle Nederlandse kalkoenhouders samen. De coöperatie regelt voor hen zaken als afzetcontracten, kwaliteits- en gezondheidsprogramma’s en een marketingcampagne.

Flinke strijd om circulaire grondstoffen

Circulair worden vraagt om innoveren, samenwerken en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in de agrifoodsector. Over dit thema hielden Looop en Trouw Nutrition dinsdag het Samen Circulair Event.

Volhardend pionierswerk ‘eigenwijze’ plant

Jan en Jantina Buijs van IslandBerry zijn deze week begonnen met de oogst van cranberry's op hun perceel aan de Rommelpot in Den Hoorn. Dit keer met een speciale oogstmachine, die ze samen met Jan Roeper van TexelSun Mechanisatie in Den Burg ontwikkelden. Het aantal bessen overtreft dat van vorig jaar ruimschoots.

Stop met kalkammonsalpeter

Het is hoog tijd om met kalkammonsalpeter (KAS) te stoppen. Jan Feersma Hoekstra en Theo Mulder denken dat dit veel problemen oplost en boeren toekomst biedt.

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk : Milieueffectrapport (plan-MER)

De IJsselmeerdijk beschermt de diepe Flevopolder tegen het water van het IJsselmeer. In 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland (hierna afgekort als: Zuiderzeeland) beoordeeld of de IJsselmeerdijk zo sterk is als de waterveiligheidsnormen voorschrijven. Dat blijkt niet zo te zijn. Zuiderzeeland is daarom in 2019 gestart met het meerjarige project Versterking IJsselmeerdijk. Het deel van de IJsselmeerdijk dat versterkt moet worden, is 17,6 km lang en ligt aan de noordwestzijde van Oostelijk Flevoland. De waterkering loopt van de Ketelbrug in het noorden tot aan de Houtribdijk in Lelystad.

Pagina's