Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Steeds meer multifunctionele RECO eTtracs rollen uit de fabriek

Jean Heybroek en Motrac Industries introduceerden begin 2020 de elektrische werktuigdrager RECO eTrac. Verschillende aannemers en gemeenten, vijftien in totaal, hebben de inmiddels in productie genomen machine volop in gebruik. De uitstoot van roetdeeltjes, stank en onnodig lawaai zijn daarmee verleden tijd.

Bouwen in zand en zilte natuur

Duinlandschappen roepen niet meteen associaties op met weelderig groen. Het Utrechtse ontwerpbureau OKRA is al vanaf 2012 betrokken bij landschapsinrichting in en rond Cadzand-Bad, aan de Zeeuws-Vlaamse kust. De badplaats heeft een mondaine uitstraling gekregen, maar zonder overdadige groene opsmuk die afbreuk zou doen aan de natuurlijke omgeving. ‘Het oorspronkelijke duinlandschap is en blijft het vertrekpunt’, vertelt OKRA-landschapsarchitect Martin Knuijt over zijn ontwerpen.

Expert aan het woord

De wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano,ontstaan uit het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, is vooral bekend van zijn nationale voedselconsumptiepeiling. Het team voeding en gezondheid zet echter ook in op andere onderzoeken. Het brengt momenteel onder andere de voedselomgeving in kaart om de oorzaken van ongezonde voedingsgewoontes aan te pakken. Een ongezonde voedselomgeving is één van de belangrijkste oorzaken van overgewicht, obesitas en chronische ziekten.

Goudschone straten in elke stad

Bij het reinigen van straten gaat niet alleen om het verwijderen van kauwgom. Honderdduizenden voeten laten viezigheid achter, algen en mossen, en ook luchtvervuiling draagt bij aan de grauwsluier die er over veel bestrating ligt. Waar veel mensen samenkomen, is de vervuiling nog groter. Eigenlijk is de enige oplossing voor bijvoorbeeld kauwgomvervuiling het volledig reinigen van de omgeving, aldus Bram van Laar van Jadon Groep.

Brandweer en natuurorganisaties verlegen om werkbaar protocol natuurbranden

‘Er is behoefte aan meer urgentie en landelijke regie vanuit de overheid,’ zegt Klaas Noorland, landelijk adviseur natuurbranden van Brandweer Nederland. Voor de tweede maal in vijf jaar heeft de brandweer gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat verzocht om, vanwege extreme droogte en brandgevaar, vervroegd bermen te maaien bij natuurgebieden. Dat verzoek valt niet overal in goede aarde. Eerder maaien is een klap voor de biodiversiteit, zeggen critici. ‘Toch dienen we echt dezelfde belangen,’ bezweert Noorland.

Yoghurtwijzer

Het aanbod in het yoghurtvak in de winkel is divers. Vroeger kon je kiezen tussen magere of volle yoghurt en yoghurt natuur of gesuikerd. Vandaag zijn er bijvoorbeeld ook Griekse yoghurt, skyr en plantaardige alternatieven. Ze verschillen onderling in textuur, smaak en voedingswaarde. De yoghurtwijzer maakt ons wegwijs in verschillende soorten 'yoghurt'.

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk : Uitgangspuntennotitie (TUN) - Ontwerploop 2 en 3

De IJsselmeerdijk beschermt de diepe Flevopolder tegen het water van het IJsselmeer. In 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland (hierna afgekort als: Zuiderzeeland) beoordeeld of de IJsselmeerdijk zo sterk is als de waterveiligheidsnormen voorschrijven. Dat blijkt niet zo te zijn. Sinds 2017 gelden voor de waterkeringen in Nederland nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze norm is voor Flevoland strenger dan daarvoor om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om de grotere hoeveelheid inwoners en de hogere economische waarde in Flevoland beter te beschermen.

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk : Notitie kansrijke meekoppelkansen

Uit deze inventarisatie komt duidelijk naar voren dat de regio, het waterschap en belangrijke stakeholders hoge ambities hebben op het gebied van recreatieve, economische en natuurontwikkeling. Het project versterking IJsselmeerdijk zal dan ook met veel belangstelling door stakeholders worden gevolgd. Voor de haalbaarheid van meekoppelkansen dient al in een vroeg stadium kritisch gekeken te worden naar de financierbaarheid en inpasbaarheid. Om meekoppelkansen succesvol in het project mee te kunnen nemen, is het van belang om vroegtijdig een (bestuurs)overeenkomst te sluiten.

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk : Kansrijke bouwstenen en systeemmaatregelen

De IJsselmeerdijk beschermt de diepe Flevopolder tegen het water van het IJsselmeer. In 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland (hierna afgekort als: Zuiderzeeland) beoordeeld of de IJsselmeerdijk zo sterk is als de waterveiligheidsnormen voorschrijven. Dat blijkt niet zo te zijn. Sinds 2017 gelden voor de waterkeringen in Nederland nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze norm is voor Flevoland strenger dan daarvoor om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om de grotere hoeveelheid inwoners en de hogere economische waarde in Flevoland beter te beschermen.

Door juiste belichtingsstrategie minder afhankelijk van chemische remmen : Belichtingsonderzoek kalanchoë wijst uit

Belichting kan grote invloed uitoefenen op de plantvorm en bloei van kalanchoë. Naast daglengte en lichtintensiteit speelt spectrum daarbij een belangrijke rol. Terwijl onder traditionele SON-T-belichting het spectrum gefixeerd is, kan met LED gestuurd worden op de kleursamenstelling. Dit biedt, bovenop het lagere elektraverbruik, kansen voor telers die omschakelen naar deze moderne vorm van belichting.

Pagina's