Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Het Nieuwe Telen krijgt definitief voet aan de grond in onderwijsland : Structurele plek binnen het groene mbo- en hbo-onderwijs

Het onderwijs als katalysator voor de implementatie van Het Nieuwe Telen. Dat is in een notendop de functie van het project 'Het Nieuwe Telen: Gas erop!', dat binnenkort afloopt. Door de introductie van nieuwe tools en samenwerkingsverbanden met de praktijk heeft deze teelmethode nu een stevige plek binnen het groene mbo- en hbo-onderwijs in ons land.

'Met deze LED-lampen ging er een nieuwe wereld voor ons open' : Chrysanten- en potroosteler Samada Flowers kiest voor full LED

Voorlopers willen ze zichzelf niet noemen, maar toch zijn Henk Satter senior en zijn zoon Henk junior van Samada Flowers uit Poederoijen de eerste chrysantentelers ter wereld die hun 5 ha grote kas uitrustten met full LED. 'Meestal springen we op een rijdende trein, maar hier geloofden we zo in, dat we er 100 procent voor zijn gegaan.'

'Er is geen plekje op het bedrijf dat we niet aanpakken' : Albert Kosdi laat niets aan het toeval over tijdens teeltwisselling

Een schone start van het nieuwe teeltseizoen is het allerbelangrijkst in de strijd tegen virus in komkommer. Om die reden laat Albert Kosdi van Kwekerij Noord-Oost bij de teeltwisseling niets aan het toeval over. Iedere plekje van het bedrijf - 'van de achterdeur tot de brievenbus' - wordt gereinigd en ontsmet volgens een strikt hygiëneprotocol. 'Maar hoe gestructureerd en nauwgezet je ook te werk gaat, er blijft altijd een zeker virusrisico bestaan.'

'Nog meer samenwerken om deze energiecrisis door te komen' : Ondernemers Ronald van Geest en Olaf van der Voort

'De wereld staat in brand', vinden Ronald van Geest, directeur van Floricultura en Olaf van der Voort, directeur bij Van der Voort Young Plants. Ze twijfelen of ze wel een interview willen geven over hun samenwerking. Nog nooit is de onzekerheid over de energiemarkt zo groot geweest. Wat blijft er over van de sierteelt in Nederland als deze situatie langer voortduurt? Een gesprek over samenwerken én overleven.

Beluchting retourwater geeft betere balans goede en slechte organismen : Potplantenteler teelt zonder ontsmetting van gietwater

Potplantenkwekerij Nolina werkt voortdurend aan verbetering van de weerbaarheid van de planten. Alle aspecten krijgen de aandacht: de potgrond, de voeding, het water, de planten zelf. Het bedrijf slaagt erin volledig zonder ontsmetting en filtering van het gietwater te werken. Sinds een jaar wordt het retourwater belucht. Het resultaat verraste hen.

Gezond microbioom rondom de wortels beschermt tegen infecties : Biorationals ondersteunen de bodemweerbaarheid

Hoe mooi zou het zijn om een watermonster vanuit het wortelmilieu naar het lab te brengen om vervolgens een advies te krijgen over de benodigde biorationals? Zo, dat je met het microbioom van het groeimedium en je planten zo kunt sturen dat ziekteverwekkers minder kans krijgen. Nu is dat nog toekomstmuziek. Wel wordt volop gezocht naar manieren om bodem, groeimedium en planten weerbaarder te maken tegen ondergrondse ziekteverwekkers.

Zelfs na de grote schoonmaak vind je soms nog pathogenen : hygiëne in het watersysteem is nog steeds onderbelicht

Als het gaat om hygiëne in de teelt mag het watersysteem bij veel telers hoger op de prioriteitenlijst. Visueel schoon bovengronds is nog niet echt schoon. Achter elk hoekje of putje in het watersysteem kan organisch materiaal achterblijven, een lekkere voedingsbodem voor virussen en bacteriën.

Calcium bouwsteen van de botten

Calcium is een essentieel mineraal dat op elke leeftijd in voldoende mate moet worden ingenomen. Meer dan de helft van de Belgen neemt minder calcium in via de voeding dan wordt aanbevolen. Vooral jongeren scoren hier bijzonder slecht, wat op termijn de algemene botgezondheid kan aantasten. In welke mate kunnen aanpassingen in het actuele leef- en eetpatroon hieraan verhelpen?

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk : Notitie kansrijke innovaties

De IJsselmeerdijk beschermt de diepe Flevopolder tegen het water van het IJsselmeer. In 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland (hierna afgekort als: Zuiderzeeland) beoordeeld of de IJsselmeerdijk zo sterk is als de waterveiligheidsnormen voorschrijven. Dat blijkt niet zo te zijn. Sinds 2017 gelden voor de waterkeringen in Nederland nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze norm is voor Flevoland strenger dan daarvoor om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om de grotere hoeveelheid inwoners en de hogere economische waarde in Flevoland beter te beschermen.

Ruimtelijk Kwaliteitskader IJsselmeerdijk : Versterking IJsselmeerdijk Houtribsluizen-Ketelbrug

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader heeft als doel te sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit en vormt een kader voor een goede landschappelijke vormgeving en inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen.

Pagina's