Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Marktonderzoek Schoffeltechniek : welke verbeteringen zijn er noodzakelijk aan de huidige schoffelmachines om te voldoen aan de eisen van een Nederlandse akkerbouwer binnen 15 jaar?

Dit rapport gaat over de verbeteringen van de huidige schoffeltechniek om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse akkerbouwer. Het gebruik van schoffeltechniek speelt een belangrijke rol in de bestrijding van onkruid, nu het gebruik van bestrijdingsmiddelen steeds verder onder druk staat. Zo heeft de Europese Unie het doel gesteld om voor 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren en het gebruik van mechanische onkruidbestrijding te promoten. Deze trend is duidelijk zichtbaar nu ook grote landbouwmachinefabrikanten schoffelmachines gaan produceren.

Opleving vogelgriep leidt weer tot landelijke ophokplicht pluimvee

Voor heel Nederland geldt weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. Dat heeft landbouwminister Piet Adema woensdag bekendgemaakt.

Rapport Remkes: inkoppers en ook uitvoeringsvragen

Johan Remkes heeft met zijn rapport 'Wat kan wel' gelijk bij de presentatie al een paar inkoppers gescoord. Minister Christianne van der Wal van Stikstofbeleid zegde toe haar gewraakte kaartje in te trekken en de kersverse minister van LNV Piet Adema, lijkt wel oren te hebben naar de inrichting van een organisatie die kan schuiven met landbouwgrond en bedrijven.

NVWA kreeg 450 meldingen van hittestress, geen boetes uitgedeeld

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen zomer 453 meldingen ontvangen over hittestress bij dieren. Het gros daarvan (427) betrof een gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Tot boetes leidde het niet.

AVP-beperkingen varkensbedrijven rondom Emsburen opgeheven

Door een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) op een zeugenbedrijf in het Duitse Emsburen werden op 2 juli beperkingen ingesteld voor varkenshouderijen in de regio. Deze zijn vandaag opgeheven. De varkens mogen weer vrij worden verhandeld.

Op zachte start herfst volgt mogelijk zware winter

Na de sterke koersdaling als reactie op de vermoedelijke aanslag op de pijplijnen van Nordstream 1 en 2, hervatte de markt de lijn naar beneden. Deze prijsdaling is vooral het gevolg van zacht herfstweer en succesvol energiebeleid van zowel de Europese Unie als de lidstaten. Toch zijn grote prijsstijgingen volgens het Internationaal Energieagentschap nog verre van uitgesloten.

'Investeren in innovatie als je resultaten kunt meten'

Dirk Duijzer, het boegbeeld van de Topsector Agri & Food, heeft er vertrouwen in dat het stikstofrapport van Johan Remkes uiteindelijk de basis is tussen het herstellen van vertrouwen tussen boeren en de politiek.

Zuivelnoteringen zetten daling in

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van ZuivelNL voor deze week blijft alleen de prijs voor vollemelkpoeder gelijk aan die van afgelopen week. Vier zuivelproducten noteren tussen 1 tot 2 procent lager na een periode van stabiel hoge prijzen.

Geen tweede oorwassing voor Duitse varkensprijs

De Duitse varkensprijs zakt vandaag (5 oktober) niet verder weg. Voor varkenshouders kan dit gezien worden als een meevaller in een markt die stroperig verloopt.

LTO laat leden Remkes rapportcijfer geven

LTO Nederland start morgenavond na een ledenwebinar consultatie over het vandaag verschenen adviesrapport van Johan Remkes onder haar leden (ruim 30.000 volgens de organisatie). Geen 'voor' of 'tegen', maar wat ze van het rapport vinden en welk cijfer dat krijgt. De uitslag daarvan komt aanstaande dinsdag.

Pagina's