Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

1. EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 gepresenteerd. In dit voorstel is ernaar gestreefd het GLB eenvoudiger te maken en in lijn te brengen met de doelen en prioriteiten van de EU 2020-Strategie. De EU 2020-Strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie om te werken aan een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid in 2020.

Het voorstel is om de twee pijlers uit het huidige GLB te handhaven. De 1e pijler omvat het Europeese landbouwgarantiefonds (Elgf) voor de directe steunbetalingen aan agrariërs en marktmaatregelen. De 2e pijler omvat het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en is dus gericht op plattelandsontwikkeling. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!