Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

LEADER subsidie

De LEADER aanpak betekent zoveel mogelijk ruimte voor een plaatselijke benadering. Hierbij maken lokale
groepen een eigen ontwikkelingsplan voor hun gebied. Achterliggende gedachte is dat dit de competenties van lokale partijen vergroot en bijdraagt aan draagvlak, samenwerking en vernieuwing. In Nederland zijn 31 LEADER
gebieden aangewezen.
 
Wie komt er voor in aanmerking?
Per maatregel wordt aangegeven welke partijen (bijvoorbeeld gemeenten, landbouwers of ondernemingen) in aanmerking komen voor subsidie. Het indienen van projectvoorstellen die vallen onder prioriteit 1 verloopt voor een
groot deel via de regeling LNV subsidies. Voor aanvragen die onder de andere prioriteiten vallen, kunt u terecht bij de provincie. Subsidiemogelijkheden en de periodes dat indiening mogelijk is, verschillen per provincie Voor specifieke
informatie over de 31 LEADER gebieden kunt u terecht bij de website van Netwerk platteland.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!