Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

POP3 Provincie Gelderland

€ 138 miljoen voor Plattelandsontwikkelingsprogramma Gelderland en Overijssel POP3 2014-2020

Met 135 miljoen euro subsidie van Europa, nationale financiering en geld ’uit de markt’ worden programma’s voor landbouw, natuur en landschap, water en LEADER de komende jaren tot iets moois. De Europese Commissie heeft in februari 2015 het Nederlandse programma goedgekeurd. POP3 richt zich op de volgende prioriteiten:

  • Innovatie landbouw (agrifood, water, energie)
  • Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
  • Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
  • Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
  • LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland).

http://www.gelderland.nl/europese-subsidies
In 2016 kunt of kon u in de provincie Gelderland de volgende POP3-subsidies aanvragen:

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!