Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

POP3 Provincie Noord Holland

Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies vastgesteld. De regeling is met ingang van 3 december 2015 van kracht. POP3 richt zich onder meer op verdere verduurzaming van de agrarische sector en de verbetering van de waterkwaliteit. Financiering vindt plaats vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).
 
De Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland de provinciale uitwerking van het landelijke POP3. Het richt zich op vijf thema's:
• Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
• Jonge boeren;
• Natuur en landschap;
• Verbetering van waterkwaliteit;
• LEADER.
 
De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende typen maatregelen:
• trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
• fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
• fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
• investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassingen van landbouwbedrijven;
• niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS;
• niet-productieve investeringen voor water;
• samenwerking voor innovaties;
• samenwerking in het kader van EIP.
 
Daarnaast kan er subsidie worden versterkt voor de volgende activiteiten in het kader van LEADER:
• capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming;
• uitvoering van LEADER-projecten;
• voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep
In 2016 kunt of kon u in de provincie Noord-Holland de volgende POP3-subsidies aanvragen:

Bekijk de uitvoeringsregeling

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!