Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

POP3 Provincie Overijssel

In POP3 is voor Overijssel 59,2 miljoen euro (Europese middelen) beschikbaar voor de periode 2014-2020 . De subsidiepercentages variëren van 50% tot 75%, afhankelijk van de prioriteit waarvoor het project wordt ingezet. Een voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering met minimaal een nationale (publieke) partij. Uiteraard kan ook privaat geld hier bovenop worden ingezet, maar dit telt niet als cofinanciering.
 
LEADER
 
De voorbereidingen voor de nieuwe LEADER-periode 2014-2020 zijn in volle gang. Er zijn in de nieuwe periode 4 LEADER gebieden:
€ 450.000 voor de LAG Zuidwest Twente;
€ 375.000 voor de LAG Salland;
€ 225.000 voor de LAG Noordoost Salland;
€ 517.181 voor de LAG Noord Overijssel

Op 24 november 2015 is de Regeling POP3 subsidies Overijssel door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. In deze regeling zijn de criteria om een aanvraag voor een subsidie in te kunnen dienen. Ook staan in de regeling de maatregelen (inclusief selectiecriteria waarop gescoord kan worden) opgenomen.
 
Meer informatie vindt u op de website van het Regiebureau POP
 
POP3
Peter Moorman
038 499 7562
pwm.moorman@overijssel.nl

POP3 / LEADER
Tonny Selles
038 499 8339
A.Selles.vd.Ham@overijssel.nl

LEADER
Harry Wijnja
038 499 7538
H.Wijnja@overijssel.nl
 
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2014 – 2020

In 2016 kon of kunt u in de provincie Overijssel de volgende POP3-subsidies aanvragen:

 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!