Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

Subsidiemaatregelen POP3 Brabant

In het kader van POP3 zal de provincie Noord-Brabant de komende vijf jaar besluiten tot meerdere openstellingen ter versterking van het provinciale beleid en dat van de Brabantse waterschappen. Het subsidiekader voor het inrichten van deze openstellingen wordt gevormd door de volgende maatregelen: 

  1. Trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten;
  2. Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers (<40);
  4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid;
  5. Investeringen niet gericht op het productieproces maar ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS);
  6. Investeringen niet gericht op het productieproces maar op waterdoelen;
  7. Samenwerking in het kader van European Innovatie Partnerschap (EIP);
  8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen gebied rond de N69);
  9. Agrarisch Natuurbeheer.

Elke tranche stelt via één of meer openstellingen subsidie beschikbaar voor één of meerdere van de bovengenoemde maatregelen. 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!