Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

Wat is POP3?

POP3 staat voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en is gericht op de Landbouw met de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling.
Voorbeelden zijn de toekenning van subsidie voor:
·       kennisoverdracht, voorlichting en bedrijfsadviesdiensten
·       fysieke investeringen
·       landbouwbedrijfsontwikkeling
·       oprichting van producentenorganisaties
·       agromilieubetalingen en biologische landbouw
·       compensatie van boeren in gebieden met een natuurlijke beperking

Wat opvalt is dat de indeling op basis van de 4 assen is losgelaten. Daarnaast ligt er een grote nadruk op samenwerking:
·       Er is ruimte voor pilots, korte ketens en lokale promotie.
·       De bottom-upwerkwijze van LEADER wordt gecontinueerd en
·       verschillende netwerken worden ondersteund, zoals het Europese en Nationale plattelandsnetwerk, een innovatienetwerk voor samenwerking tussen wetenschap en praktijk en een internationaal netwerk voor de evaluatie en monitoring van het GLB.
 
Het POP3-subsidie-programma loopt tot en met 2020 en de uitvoering ervan ligt vooral bij de provincies. Met de Europese POP3-middelen verdubbelt de provincie de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s en die van de waterschappen waarmee zij afspraken heeft gemaakt. Daar staat tegenover dat de uitvoering van de POP3-subsidieregeling dient te voldoen aan de Europese randvoorwaarden.
 
Het hoofddocument, de bijlagen en maatregelfiches zijn inmiddels als pdf documenten te downloaden. Een overzicht van de beschikbare bestanden is te vinden op de website van het Regiobureau POP

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!