Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Discussie

Anafylactische reactie en de Epipen in de Bijenhouderij

Kan/moet de NBV behulpzaam zijn bij de aanschaf van een Epipen t.b.v. leraren bijencursussen?

Kan/moet de NBV een module "Gebruik van de epipen" invoeren teneinde de leraren instaat te stellen de benodigde kennis en vaardigheden t.a.v. het gebruik van een epipen te borgen. (BIG-wet)

Waar ligt de grens van onze "zorgplicht"? Is de bekendheid van het verloop van anafylactische reactie voldoende of valt actief ingrijpen daar ook onder?                 Is dat laatste het geval, dan moeten die leraren daar ook de kennis, vaardigheden en middelen voor hebben.

Henk de Hey

afbeelding van H. de Hey

cursus 2016

Hoi Ina,

Ik ontvang jouw tekst.

Groet,

Ko

Werkgroep Mentoren

Deze werkgroep bestaat uit:

Coordinator --> Jaap Busman

Wobbe Haitsma

Nanning Bulthuis

Meine

Henk Koers

Werkgroep Reiscommissie

Deze werkgroep bestaat uit:

Hendrik Koers

Coordinator is onbekend

Werkgroep PR commissie

Deze groep bestaat uit:

Anita Zandstra

Klaas Jellema --> coordinator wisselend

Werkgroep Koninginneteelt

Deze werkgroep bestaat uit

Coordinator --> Wobbe Haitsma

Jaap Busman

Jan Bos

Johannes Jansma

Tjalling Iest

Bart Pietersma

Rimmer Grondsma

Foppe de Haan

Jan Beuving

Johan Schroor

Henk Hoogeveen

Werkgroep Markt en LOI

Deze werkgroep bestaat uit:

Koos van der Leij --> coordinator

Gerrit-Jan Snip

Jan Bos

Martha de Boer

J.C. Zwerver

Anita Zandstra --> coach

Werkgroep Bijenvolken

Werkgroep bestaat uit

Willem de Vries --> coach

Wobbe Haitsma --> coordinator

Werkgroep Onderhoud Bijenstallen

Deze werkgroep bestaat uit:

Jaap Busman

Roel Rinsema --> contactpersoon Beetsterzwaag

Bauke Wiersma

Willem de Vries --> contactpersoon Drachten en Hemrik

Bestuur --> coach

 

Werkgroep Educatie

bij deze werkgroep horen:

Jan Bos

Wobbe Haitsma

Marlies Aij

Coordinator --> Bart Pietersma

Coach --> Afke

Pagina's