Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Gewasbeschermingsmiddelen

Bijvriendelijk omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Het netwerk bijvriendelijk omgaan met gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit de volgende personen.

 • LTO Noord – Jaap van Wenum
 • Louis Bolk Instituut – Merijn Bos
 • CTGB - Jacoba Wassenberg
 • NVWA - Claudia Jilesen 
 • DLV –  Salomons, J.K. (Jan)
 • Cumela - Maurice Steinbusch
 • Natuur & Milieu - Raphaël Hoogvliets (Projectleider duurzame teelt) Nederlandse Bijenhouders Vereniging –Wilfred Muis
 • Zaadteler - Cees van Os

Dit netwerk houdt zich o.a. bezig met de volgende vragen:

 • Wat moet je weten als agrarisch ondernemer over bijen in relatie tot gewasbescherming?
 • Welke praktische tips kunnen wij geven?
 • Hoe kan betere afstemming plaatsvinden tussen boer en imker?
 • Hoe kunnen bovenstaande zaken goed worden gecommuniceerd?

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.