Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Actueel

Discussie

pdf les 1: Aat Rietveld

hoi Frank,

Ik zag een pdf van de eerste lesdag van jouw presentatie bij de documenten staan.

De presentatie van Aat kon ik niet zo snel vinden. In die presentatie stond aanbevolen literatuur genoteerd, de ik niet heb opgeschreven en graag zou willen doornemen. Is het mogelijk dat de presentatie van Aat alsnog wordt geplaatst op bijenkennis netwerk,  zodat de info van Aat ook voor ons beschikbaar is?

alvast dank,

groetjes Irma

Varoa alternatief bestrijden.

Beste leden.

Nu de honing kamer er op zit wil ik gaan experimenteren met alternatieve/biologische methode om de varoa te bestrijden. Zelf wilde ik het met dutchy's aanpakken. Ik ben erg benieuwd welke methoden er door club leden gebruikt worden en wat de resultaten zijn.

Met vriendelijke groet
Lukas

Activiteitencommissie

Aan de leden.

In een vorige vergadering en in een soort enquete hebben we rondgevraagd voor een groepje leden, die activiteiten wil organiseren.

Er zijn wat positieve reacies geweeest, maar onze activiteitencommissie is nog niet van de grond gekomen.

Dus nu opnieuw de vraag: Wie vindt het leuk en wil graag activiteiten binnen de vereniging organiseren?

Je kunt denken aan: Open Imkerdagen, Koninginneteelt/overlarfdagen.Gezamenlijk reizen. Organiseren van het bezoek aan een festiviteit of het organiseren van een BBQ of iets anders.

afbeelding van Bart de Haan

Kernvolkje aanschaffen voor cursisten 2019

De nieuwe cursisten 2020 kunnen een kernvolkje aanschaffen bij Dirk Blanken.

Stuur een email met de vraag naar dablanken@ziggo.nl en vermeld. dat je cursist 2020 bent van Imkervereniging 't Hoogeland.

Wees er op tijd bij, want vermoedelijk is er niet onbeperkte voorraad.

Wanneer je eerder aanmeld, dan kun je het volkje eerder ophalen, is het volkje nog wat kleiner en dus mijnder prijzig.

Je betaalt € 12.50 euro per bezet raam met bijen.

afbeelding van Bart de Haan

Anafylactische reactie en de Epipen in de Bijenhouderij

Kan/moet de NBV behulpzaam zijn bij de aanschaf van een Epipen t.b.v. leraren bijencursussen?

Kan/moet de NBV een module "Gebruik van de epipen" invoeren teneinde de leraren instaat te stellen de benodigde kennis en vaardigheden t.a.v. het gebruik van een epipen te borgen. (BIG-wet)

Waar ligt de grens van onze "zorgplicht"? Is de bekendheid van het verloop van anafylactische reactie voldoende of valt actief ingrijpen daar ook onder?                 Is dat laatste het geval, dan moeten die leraren daar ook de kennis, vaardigheden en middelen voor hebben.

Henk de Hey

afbeelding van H. de Hey

cursus 2016

Hoi Ina,

Ik ontvang jouw tekst.

Groet,

Ko

Werkgroep Mentoren

Deze werkgroep bestaat uit:

Coordinator --> Jaap Busman

Wobbe Haitsma

Nanning Bulthuis

Meine

Henk Koers

Werkgroep Reiscommissie

Deze werkgroep bestaat uit:

Hendrik Koers

Coordinator is onbekend

Werkgroep PR commissie

Deze groep bestaat uit:

Anita Zandstra

Klaas Jellema --> coordinator wisselend

Werkgroep Koninginneteelt

Deze werkgroep bestaat uit

Coordinator --> Wobbe Haitsma

Jaap Busman

Jan Bos

Johannes Jansma

Tjalling Iest

Bart Pietersma

Rimmer Grondsma

Foppe de Haan

Jan Beuving

Johan Schroor

Henk Hoogeveen

Pagina's