Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over BijenkennisNET

De bijenpopulatie in Nederland versterken is een gezamenlijk belang voor zowel bijenhouders als agrarische ondernemers. Bijen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons voedsel door de bestuiving van cultuurgewassen. Zonder bijen neemt de variatie in voedsel af en gaat de biodiversiteit achteruit.
 
Bijenkennisnet verbindt bijenhouders en land- en tuinbouwers door samen te werken in netwerken én het biedt een digitaal kennisnetwerk. Het digitale kennisNET maakt deel uit van een groter project waarin de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en de drie regionale landbouworganisaties die verenigd zijn in LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB) samenwerken. In bijeenkomsten en tijdens veldbezoeken ontmoeten bijenhouders en de agrarische sector elkaar. Het behoud van de vitale bij staat hierin centraal.
 
Netwerkbegeleiders
Tijdens netwerkbijeenkomsten komen diverse thema’s aan bod. Deze zijn ook op BijenkennisNET samengevoegd. Voor de organisatie en kennisuitwisseling tijdens netwerkbijeenkomsten zijn bij de LTO-organisaties en de NBV netwerkbegeleiders  aangesteld. Zij zijn uw contactpersoon. De netwerkbegeleiders horen graag waar u mee bezig bent en welke vragen u heeft over het in stand houden van de vitale bij. Op het digitale BijenkennisNET kunt u uw eigen informatie zoeken en deelnemen aan de digitale netwerken.
 
Digitale ontmoetingsplek
De website van Bijenkennisnet staat in verbinding met andere ondernemersnetten uit de agrarische sector op Agriconnect. Het is daarom mogelijk om contact te leggen met ondernemers en deskundigen uit andere agrarische takken. 
 
Meer informatie kunt u vinden in de factsheet Bijenkennisnet de methode.