Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Ambassadeurs presenteren website in animatie

Bezoek onze website www.theplacetobee.nl

De website van Het Boerenerf, the place to bee! is gelanceerd door een animatie waarin elke ambassadeur een deel van de websitenaam presenteert. Op de website www.theplacetobee.nl staan portretten van de 12 boeren en tuinders die de ambassadeurs zijn.

Film erfadvies Bijenbeweging Overijssel bij Ida Besten

Erfscan Bijenbeweging Overijssel bij Ida Besten

De Bijenbeweging Overijssel heeft een erfscan uitgevoerd bij The Place to Bee ambassadeur Ida Besten. In een rondgang over het erf langs het verschillende voedsel- en de nestelaanbod voor de bijen werd vastgesteld wat er al goed is en wat Ida zou kunnen doen om het bed&breakfast voor de wilde bestuivers eenvoudig nog wat te verbeteren. De erfscan en adviezen zijn samengevat in een mooi filmpje, gemaakt door Nieuwe Oogst.

Boerenerf is 'place to bee!'

Bijvriendelijk erf - erfscan Toos van Soest Harmelen

In het project ‘Het boerenerf: the place to bee’ laten boeren en tuinders zien dat je met beperkte middelen veel kunt doen om je erf bijvriendelijker te maken. ‘Ik wil graag laten zien dat ook gangbare boeren enorm veel kunnen doen aan het bevorderen van biodiversiteit’, zegt Toos van Soest.

Aankleding varkenserf goed voor omgeving

aankleding varkenserf Nieuwe Oogst

Een goede inpassing in het landschap maakt een varkensbedrijf aantrekkelijker voor de omgeving en kan de biodiversiteit op kleine schaal verbeteren. Met de juiste maatregelen en beplanting krijgen insecten, dieren en vogels meer kans en is te voorkomen dat ongedierte bij de stal komt.
 

Succesvolle oproep LTO bijvriendelijk boerenerf

LTO Boerenerf Place to Bee

Ruim 70 enthousiaste ondernemers die de bij een warm hart toedragen, hebben zich aangemeld na de oproep van LTO Noord, ZLTO en LLTB voor ambassadeurs voor het tweejarige LTO project Het Boerenerf: The Place to Bee!
Het landelijk projectteam, onder aansturing van Projecten LTO Noord projectmanager Saskia Scheer, is gestart met het selecteren van de 12 ambassadeurs, die als voorbeeldbedrijf zullen dienen. Bij de selectie wordt gekeken naar spreiding over de sectoren, grondsoorten en het land.

 

Voedsel, nest en overleving

Fruitteler plaatst hotels voor metselbijen

Pruimenteler Frederik Bunt plaatst als eerste fruitteler in Nederland een aantal hotels voor metselbijen. Dat doet hij in zijn boomgaard in Zetten.
 

Bijensterfte op laag niveau na afgelopen winter

Van de bijenvolken in Nederland heeft 91 procent de afgelopen winter overleefd.
 
Een bijensterfte van slechts 9 procent is een aanmerkelijk betere score dan voorgaande twee jaren toen de sterfte uitkwam op 15 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Wageningen University & Research in samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-Imkers heeft uitgevoerd.

Boeren in Nederweert komen in actie voor bijen

Vereniging Boeren van Nederweert gaat samen met Stichting Bij-ZZZaak stukjes grond op en om aangesloten bedrijven inzaaien met bloemenmengsels. Doel is bijen en andere insecten meer biodiversiteit en een betere, leefbare omgeving te bieden.
 
Driekwart van onze landbouwproducten is om te groeien afhankelijk van de bestuiving door bijen en vlinders. Nu deze insecten met uitsterven worden bedreigd, zal dit effect hebben op de natuur en ons voedsel.

Bijen doen goed werk in de aardbeienteelt

Bijenbestuiving verhoogt kwantiteit en kwaliteit
Bestuiving door bijen verbetert de vorm, het gewicht en de bewaringstijd van aardbeien en zou de Europese aardbeienmarkt ruim 1 miljard euro op kunnen leveren. Dat berekenden onderzoekers in opdracht van de Europese Commissie. De resultaten omtrent het hogere bestuivingsrendement zouden ook toepasbaar zijn op andere teelten. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Pagina's