Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Succesvolle oproep LTO bijvriendelijk boerenerf

LTO Boerenerf Place to Bee

Ruim 70 enthousiaste ondernemers die de bij een warm hart toedragen, hebben zich aangemeld na de oproep van LTO Noord, ZLTO en LLTB voor ambassadeurs voor het tweejarige LTO project Het Boerenerf: The Place to Bee!
Het landelijk projectteam, onder aansturing van Projecten LTO Noord projectmanager Saskia Scheer, is gestart met het selecteren van de 12 ambassadeurs, die als voorbeeldbedrijf zullen dienen. Bij de selectie wordt gekeken naar spreiding over de sectoren, grondsoorten en het land.

 

Voedsel, nest en overleving

Fruitteler plaatst hotels voor metselbijen

Pruimenteler Frederik Bunt plaatst als eerste fruitteler in Nederland een aantal hotels voor metselbijen. Dat doet hij in zijn boomgaard in Zetten.
 

Bijensterfte op laag niveau na afgelopen winter

Van de bijenvolken in Nederland heeft 91 procent de afgelopen winter overleefd.
 
Een bijensterfte van slechts 9 procent is een aanmerkelijk betere score dan voorgaande twee jaren toen de sterfte uitkwam op 15 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Wageningen University & Research in samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-Imkers heeft uitgevoerd.

Boeren in Nederweert komen in actie voor bijen

Vereniging Boeren van Nederweert gaat samen met Stichting Bij-ZZZaak stukjes grond op en om aangesloten bedrijven inzaaien met bloemenmengsels. Doel is bijen en andere insecten meer biodiversiteit en een betere, leefbare omgeving te bieden.
 
Driekwart van onze landbouwproducten is om te groeien afhankelijk van de bestuiving door bijen en vlinders. Nu deze insecten met uitsterven worden bedreigd, zal dit effect hebben op de natuur en ons voedsel.

Bijen doen goed werk in de aardbeienteelt

Bijenbestuiving verhoogt kwantiteit en kwaliteit
Bestuiving door bijen verbetert de vorm, het gewicht en de bewaringstijd van aardbeien en zou de Europese aardbeienmarkt ruim 1 miljard euro op kunnen leveren. Dat berekenden onderzoekers in opdracht van de Europese Commissie. De resultaten omtrent het hogere bestuivingsrendement zouden ook toepasbaar zijn op andere teelten. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Bijen krijgen het beter in Groningen

Slootkanten, bosjes, bijenhotels, bloemenstroken langs akkers - de bij krijgt het beter in Groningen. Aan de nestgelegenheid en voedselvoorzieningen voor de bij wordt de komende jaren hard gewerkt. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Fleur de Bij zet zich in voor verbeteren bijengezondheid

Fleur de Bij helpt Sharon Dijksma bij haar Actieprogramma Bijengezondheid

Het boek 'Fleur de Bij' ondersteunt het beleid dat staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ingezet op het gebied van het verbeteren van de gezondheid van bijen. In de regio Zuid-Holland werkt het Milieu Educatie Centrum Schiedam met Fleur de Bij ter ondersteuning van de ‘Bijensafari’ voor basisscholen. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Bijensterfte door Dicentra (gebroken hartje)

Dicentra formosa, een van de soorten beter bekend onder de Nederlandse naam Gebroken hartje.

Bij PRI- Bijen@wur is afgelopen jaar een melding binnengekomen over sterfte onder bijen door toxische nectar van Dicentra. 17 jaar geleden was er ook een incident met soortgelijke klachten. De nectar van Dicentra (gebroken hartje) bleek giftig te zijn voor bijen. Problemen met bijensterfte ontstaan niet met het verspreid voorkomen van dicentra planten in bijvoorbeeld  tuinen. Echter in een periode van voedselschaarste voor de bijen, kan eenzijdig en overvloedig aanbod van bloeiende Dicentra door professionele teelt op kwekerijen tot bijensterfte leiden.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Samen werken aan bijengezondheid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Actieprogramma Bijengezondheid in ontvangst genomen. Het programma moet de gezondheid van bijen bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken. Zo komt er onder meer een onderzoeksprogramma met als doel de bijengezondheid in Nederland te meten, een 'groene lijst' van nu al beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen die het minste risico’s voor bijen vormen. Daarbij moet een 'bijenmakelaar' als nieuwe spil verdere kennisoverdracht en professionalisering binnen de imkerij bevorderen.

Pagina's