Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Wintersterfte 2015 onder bijenvolken valt met 10% opnieuw mee

Opnieuw goed nieuws over de wintersterfte in bijenvolken. Hoewel de voortekenen het afgelopen jaar niet fantastisch waren, is de uitval van volken beperkt gebleven tot 9,9%. Dat blijkt uit de steekproef die op donderdagmiddag 2 april onder imkers werd gehouden door Bijen@wur en NBV. Deze vroege enquête werd de afgelopen twee jaar ook gehouden en blijkt een goed beeld te geven van de situatie. In 2014 was de uitval 9,2%, in 2013 13%. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Duitse politiek wil traktoren op biodiesel laten rijden

De Duitse deelstaat Beieren trekt anderhalf miljoen euro uit om landbouwers aan te moedigen te investeren in tractoren die op biodiesel rijden. Wie deelneemt aan het programma RapsTrak 200 krijgt tot 7.500 euro subsidie bij aanschaf van een nieuw model. Om de teelt van koolzaad een duwtje in de rug te geven, moet de biodiesel verplicht geproduceerd zijn op basis van koolzaadolie.

Bijenradar om bijensterfte te voorkomen

Voor iedereen die de bij een warm hart toedraagt, is er de bijapp Bijenradar. Wie de app download, kan zijn steentje bijdragen aan het redden van de bij. Sijas Akkerman van Natuur & Milieu: 'Uitsterven van de bij betekent een ramp voor onze voedselvoorziening én onze economie. Ingrijpen is dus vereist.' De app is een initiatief van Natuur & Milieu, KPN en Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek.
Met de app kunt u:

Lage wintersterfte onder bijenvolken

Imkers hebben afgelopen winter minder volken verloren dan in de jaren hiervoor. Het landelijk sterftepercentage bleef steken op 9,2%. Dat is de uitkomst van de telefonische enquête onder imkers die op dinsdag 8 april werd gehouden door de NBV en Wageningen UR.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Crowdfunding Akkerranden

Het is zover! De website is live: www.burgersvoorbijen.nl. In de bijlage vind je het persbericht over ons Crowdfunding project dat vanmorgen is verspreid. Jullie begrijpen dat nu het moment daar is dat telers zich massaal via de website aanmelden en een profiel aanmaken, zodat ze zaad van ons kunnen ontvangen en zich openstellen voor sponsoring van burgers. Zonder telers kan er ook niet gesponsord worden en houd alles op.

Bijen doen goed werk in de aardbeienteelt

Bijenbestuiving verhoogt kwantiteit en kwaliteit
Bestuiving door bijen verbetert de vorm, het gewicht en de bewaringstijd van aardbeien en zou de Europese aardbeienmarkt ruim 1 miljard euro op kunnen leveren. Dat berekenden onderzoekers in opdracht van de Europese Commissie. De resultaten omtrent het hogere bestuivingsrendement zouden ook toepasbaar zijn op andere teelten. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Burgers dragen bij in akkeranden van telers

Bloeiende akkerranden als middel om de biodiversteit te vergroten zijn sterk in opkomst. Vanuit haar project 'Operation Pollinator' maakte Syngenta bekend dit jaar 3000 kilo zaad beschikbaar te stellen waarmee akkerranden kunnen worden ingezaaid. Het is goed voor in totaal 150 ha.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Frans label voor ‘Bee friendly’ productie

In Frankrijk willen imkers en boeren een gezamenlijk label promoten: "Bee friendly". Het idee is in februari tijdens de Salon de l'Agriculture ten doop gehouden door de Union national de l’apiculture française (UNAF), de 'bijenunie'. Boeren en imkers die het label willen gaan voeren moeten aan een lastenboek met maar liefst 27 criteria voldoen.
 
Lees verder voor het gehele bericht op Foodlog.nl >> 
 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Bijen krijgen het beter in Groningen

Slootkanten, bosjes, bijenhotels, bloemenstroken langs akkers - de bij krijgt het beter in Groningen. Aan de nestgelegenheid en voedselvoorzieningen voor de bij wordt de komende jaren hard gewerkt. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Fleur de Bij zet zich in voor verbeteren bijengezondheid

Fleur de Bij helpt Sharon Dijksma bij haar Actieprogramma Bijengezondheid

Het boek 'Fleur de Bij' ondersteunt het beleid dat staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ingezet op het gebied van het verbeteren van de gezondheid van bijen. In de regio Zuid-Holland werkt het Milieu Educatie Centrum Schiedam met Fleur de Bij ter ondersteuning van de ‘Bijensafari’ voor basisscholen. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Pagina's