Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Bijensterfte op laag niveau na afgelopen winter

Van de bijenvolken in Nederland heeft 91 procent de afgelopen winter overleefd.
 
Een bijensterfte van slechts 9 procent is een aanmerkelijk betere score dan voorgaande twee jaren toen de sterfte uitkwam op 15 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Wageningen University & Research in samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-Imkers heeft uitgevoerd.
'De mate waarin wintersterfte optreedt, is een indicatie van de gezondheid van bijenvolken', aldus Bram Cornelissen, bijenonderzoeker bij Wageningen UR. 'Bijenhouders geven zelf aan dat een sterfte van onder dan 10 procent acceptabel is, dus deze uitkomst kan positief genoemd worden.'

Verbetering leefomstandigheden

De verschillende bijenhoudersorganisaties die hebben meegewerkt aan de enquête in opdracht van het ministerie van LNV zijn blij met de uitkomst. Het is verheugend dat opnieuw de sterfte van honingbijenvolken tot onder 10 procent is gedaald, zegt Bert Berghoef, voorzitter van de NBV.
'Echter de zorgen om het voortbestaan van bijen in ons land zijn door het resultaat niet verminderd. We moeten blijven werken aan de verbetering van de leefomstandigheden voor alle soorten bijen in ons landschap.'

9.000 bijenhouders actief

De enquête is verspreid onder de leden van de NBV, Imkers Nederland en de BD-imkers. In Nederland zijn ongeveer 9.000 bijenhouders actief die gezamenlijk ongeveer 75.000 bijenvolken houden. Bijna 2.000 bijenhouders, met in totaal 15.900 bijenvolken, hebben de winteroverleving doorgegeven.
Het merendeel van de bijenhouders, zo'n 69 procent gaf aan dat alle volken de winter hebben overleefd, terwijl nog geen 2 procent van de bijenhouders alle volken kwijt raakte.
 
Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/05/20/bijensterfte-op-laag-niveau-na-afgelopen-winter