Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Netwerken binnen BijenkennisNET

 
Vanaf het voorjaar 2013 zijn verschillende netwerken actief.
- Een netwerk bestaat uit een groep van bijenhouders, boeren, tuinders en eventueel andere
   betrokkenen/deskundigen die bijeenkomen rondom een specifiek thema.
- Alle thema’s hebben betrekking op het versterken van de bijenpopulatie in Nederland.
- Imkers en agrariërs kunnen erg veel samenwerken. Kennis ontbreekt soms om te beseffen dat de     bij een belangrijke bijdrage levert aan het voortbestaan van de voedselvoorziening.
- Imkers hebben belang bij goede dracht én de agriërs bij een optimale bestuiving. Op verschillende
  manieren en met verschillende maatregelen kunnen zowel de bijenhouders als de land-en
  tuinbouwsector bijdragen aan de vitale bij.
- Door elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen, én elkaar te kennen worden concrete                maatregelen toegepast. U kunt hierbij denken aan: bijvriendelijke erfbeplanting, aangepaste  gewasbescherming en het streven naar een jaarrond voedselaanbod.
 
Naast de fysieke bijeenkomsten biedt het digitale bijenkennisNET een platform voor alle betrokkenen. In het digitale netwerk vindt u informatie over het thema en kunt u discussiëren en vragen stellen over het desbetreffende thema. Voor elk netwerk kunt u zich opgeven.
De netwerken zijn gegroepeerd in thema's