Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Bijen krijgen het beter in Groningen

Slootkanten, bosjes, bijenhotels, bloemenstroken langs akkers - de bij krijgt het beter in Groningen. Aan de nestgelegenheid en voedselvoorzieningen voor de bij wordt de komende jaren hard gewerkt. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Fleur de Bij zet zich in voor verbeteren bijengezondheid

Fleur de Bij helpt Sharon Dijksma bij haar Actieprogramma Bijengezondheid

Het boek 'Fleur de Bij' ondersteunt het beleid dat staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ingezet op het gebied van het verbeteren van de gezondheid van bijen. In de regio Zuid-Holland werkt het Milieu Educatie Centrum Schiedam met Fleur de Bij ter ondersteuning van de ‘Bijensafari’ voor basisscholen. 

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Bijensterfte door Dicentra (gebroken hartje)

Dicentra formosa, een van de soorten beter bekend onder de Nederlandse naam Gebroken hartje.

Bij PRI- Bijen@wur is afgelopen jaar een melding binnengekomen over sterfte onder bijen door toxische nectar van Dicentra. 17 jaar geleden was er ook een incident met soortgelijke klachten. De nectar van Dicentra (gebroken hartje) bleek giftig te zijn voor bijen. Problemen met bijensterfte ontstaan niet met het verspreid voorkomen van dicentra planten in bijvoorbeeld  tuinen. Echter in een periode van voedselschaarste voor de bijen, kan eenzijdig en overvloedig aanbod van bloeiende Dicentra door professionele teelt op kwekerijen tot bijensterfte leiden.

afbeelding van frank@bijenhouders.nl

Samen werken aan bijengezondheid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Actieprogramma Bijengezondheid in ontvangst genomen. Het programma moet de gezondheid van bijen bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken. Zo komt er onder meer een onderzoeksprogramma met als doel de bijengezondheid in Nederland te meten, een 'groene lijst' van nu al beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen die het minste risico’s voor bijen vormen. Daarbij moet een 'bijenmakelaar' als nieuwe spil verdere kennisoverdracht en professionalisering binnen de imkerij bevorderen.

‘Jaar van de Bij’ krijgt cheque van 20.000 euro uitgereikt van de Klaas Jan Huntelaar Foundation

De Bij krijgt steun van de Klaas Jan Huntelaar Foundation. Aan de hand van het aantal stemmen van bezoekers op de website werd ‘het jaar van de Bij’ eind 2012 uitgeroepen tot winnaar van het jaarproject 2012. Zij kan daardoor rekenen op een bijdrage van 20.000 euro.

DLV Plant stimuleert inzet bijen

Harrie Pijnenburg komt veel bij aardbeientelers als gewasbeschermingsdeskundige in de klein fruit- en groenteteelt voor DLV.’ In de aardbeiensector is een nauwe samenwerking met bijenhouders noodzakelijk want voor de bestuiving zijn bijen onmisbaar. Wij maken dan ook wel reclame voor de net opgerichte Nederlandse Bestuivingscoöperatie. Tevens besteden we ook aandacht aan de totale biodiversiteit op een bedrijf’, vertelt Pijnenburg.
 

afbeelding van Helma te Velde

Bijenwaarschuwingssysteem in Raalte

In de gemeente Raalte waarschuwen boeren en loonwerkers imkers als een bespuiting in het gewas plaatsvindt. De locatie en tijdstip van de bespuiting moet voor het beste rendement minimaal een dag of avond van te voren te worden doorgegeven aan de imkers. Vervolgens kunnen zij nagaan of er een bijenkast staat. De kast kan dan een dagje dicht om te voorkomen dat de bijen uitvliegen naar het bespoten gewas.LTO Salland, loonwerkersorganisatie Cumela en bijenhoudersvereniging afdeling Heino werken hierin samen.

Verbod schadelijke stoffen voor bijen

De Europese Commissie heeft besloten de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het verbod geldt op alle gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. Lees meer

afbeelding van Helma te Velde

Verbod landbouwgif geeft imker ruimte

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is opgelucht dat de discussie over het gebruik van een aantal neonicotinoïden, denkbare veroorzakers van bijensterfte, in een wat rustiger vaarwater is terecht gekomen. Het door de Europese Commissie opgelegde moratorium van het gebruik van een aantal toepassingen tot eind 2015 geeft gelegenheid tot grondig onderzoek naar de effecten ervan op bijen, ander insectenleven en vogels en de ontwikkeling van modernere testen, nodig voor verantwoorde toelating van dit soort producten op de markt.
 

afbeelding van Helma te Velde

Imkers boos over oorzaak bijensterfte

Imkers in Europa lijken met niet minder dan een verbod op neonicotinoïden genoegen te nemen. Tijdens de conferentie ‘Bee Health in Europe’ lieten ze hun ongenoegen blijken over de analyse van de bijenproblematiek door het Italiaanse onderzoeksinstituut OPERA. “Opnieuw wordt ons verteld dat er met neonicotinoïden niets aan de hand is, maar zonder deze insecticiden zouden onze bijen beter bestand zijn tegen andere belagers.”  
 

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's