Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Bijenkennis

1.2.2 Bestuiving van kersen

De Nederlandse kersenteelt wordt steeds grootschaliger. De invloed van natuurlijke bestuiving door wilde hommels of solitaire bijen is dan nog minimaal. Professionele inzet van bijenvolken zet wel zoden aan de dijk; bijen ondersteunen grootschaligheid. Optimaal is de inzet van 4 bijenvolkeren per hectare kersen. De suikerrijke nectar van de kersenbloesem is een feest voor bijen, bovendien leveren de bloemen veel stuifmeel: de eiwitbron voor larven en jonge bijen. De bloesem van kersen is aantrekkelijk voor de bijen en dus ook voor de imker. Voor de teler betekent het dat de bloesem goed bevlogen wordt met een goede bestuiving en vruchtzetting tot gevolg.
 
Tips en weetjes
Waar kun je als kersentelers op letten als het gaat om 1) de inzet van bijen op het bedrijf en 2) de bescherming van bijen:
-  Voor goed bloembezoek en een goede bestuiving in de kersenteelt zijn 4 bijenvolken per hectare nodig.
-  Maak goede afspraken met de imker. Het is aan te raden dit voor de langere termijn te doen. Het belang van de imker bij kersenteelt is de vroege bloei, de zoete nectar en het stuifmeel (eiwitbron voor larven en jonge bijen). Met goede wederzijdse afspraken voor de lange termijn bent u ieder jaar verzekerd van professionele bestuiving.
-  Het is het beste dat de bijenkasten aan de randen van de percelen staan. Zo hebben de bijen het meeste overzicht en kunnen ze zich goed oriënteren. Er kunnen gerust 3 à 4 volkeren bijelkaar staan. Dat is zelfs gunstig als de temperatuur op de grens ligt van wel/niet uitvliegen; als er dan 1 gaat, gaan ze allemaal los. Let erop dat de vliegopening van de bijenkasten op het zuiden is gericht en de kasten een stuk boven de grond staan.
-  Gun de bijen rust nadat ze zijn verplaatst. Door het schokken tijdens de rit in de bestelbus of aanhanger zijn ze geïrriteerd en hebben ze even tijd nodig om tot rust te komen. Voldoende rust voorkomt het verloren gaan van bijen.
-  Hoe meer vocht, hoe meer nectar. Hierdoor kan onder droge omstandigheden het bloembezoek door bijen worden gestimuleerd. U kunt de bijen sturen door met druppelaars uw perceel vochtig te houden.
-  De bij is de stilist onder de bestuivers. Hij vliegt alleen als de omstandigheden voor bloei en bestuiving gunstig zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld hommels die ook al naar bloemen gaan als het stuifmeel nog niet rijp is. Dit gaat ten koste van de kwaliteit.
-  Tijdens de bloei van kersen bestaat een bijenvolk uit ongeveer 20.000 bijen die gezamenlijk per dag 12 miljoen bloembezoeken afleggen. Ter vergelijking: een hommelvolk bestaat uit maximaal 300 hommels die 900.000 bloemen bezoeken per dag. Een bijenvolk is 3 keer zo duur als een hommelvolk, maar wel ruim 13 keer zo effectief.
-  Let op in verband met kruisbestuiving dat u geschikte rassen bijelkaar zet. De bloesem moet vrijwel identiek zijn vanwege de bloemvastheid van bijen per uitvlucht.
-  Kruisbestuiving gaat gewoon door in de bijenkast, doordat stuifmeel blijft kleven aan de haren van bijen en deze bijen de volgende uitvlucht weer kersenbloemen bezoeken.
-  Kersentelers kunnen groenstroken inzaaien met witte klaver om bijen ook in de zomer van voldoende voedsel te voorzien. Gerooide percelen zouden kunnen worden ingezaaid met phacelia, Afrikaantjes of andere groenbemesters als bijdrage aan een gezonde bijenstand.
Meer informatie hierover in de factsheet ‘Bestuiving van kersen’.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!