Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Cascobenadering

De cascobenadering in Noordoost-Twente is erop gericht om agrarische ondernemers de ruimte te geven voor bedrijfsontwikkeling en daarbij het karakteristieke Twentse landschap te behouden. Het toepassen en uitvoeren van het cascobeleid is echter een intensief proces, vooral wanneer dit binnen grotere gebiedstrajecten wordt opgepakt. Sleutelspelers hierin zijn de betrokken partijen, zij bepalen het uiteindelijke succes van de cascobenadering. Onderstaand vindt u meer informatie over de cascobenadering.
 
Beschrijving cascobenadering
In opdracht van de vier gemeenten in Noordoost-Twente heeft Alterra de cascobenadering verder vorm gegeven en beschreven in een document. Hierin onder andere informatie over landschapstypen, de stappen van de cascobenadering, de aanvraag en de spelregels rond compensatie.
 
Aanbevelingsdocument
Het gezamenlijk landschapsplan Saasveld-Gammelke moest passen binnen de cascobenadering. "Goed boeren in kleinschalig landschap" heeft de ervaringen rond de cascobenadering voorgelegd aan de vier gemeenteraden in Noordoost-Twente middels een brief. Vind hier het aanbevelingsdocument.
 
Flyer cascobenadering
Naar aanleiding van de cascobeschrijving van Alterra en het aanbevelingsdocument voor gemeenten heeft "Goed boeren in kleinschalig landschap" de aandachtspunten voor agrarische ondernemers en vergunningverleners overzichtelijk in beeld gebracht. Vind hier de handige flyer.
 
Cascokaart
Vind hier de digitale cascokaart (2013)
Vind hier de cascokaart in PDF (2013)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!