Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Landschapsvereniging

De praktijkvraag voor het oprichten van een landschapsvereniging is ingediend door de LTO Noord-afdelingen in Noordoost-Twente en de Plattelandsbank. Zij zagen een belangrijke rol voor de vereniging in het behoud en onderhoud van het typerende, kleinschalige landschap van Noordoost-Twente, afgestemd op de voorwaarden voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Maar ook was het idee dat de landschapsvereniging een bredere rol kon vervullen bij bijvoorbeeld groen blauwe diensten, het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid of andere vormen van dienstverlening voor en door agrarische bedrijven. Een inspiratietour naar Noord-Nederland bevestigde de kansen van een landschapsvereniging voor Noordoost-Twente.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!