Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Symposium

Het platform "Goed boeren in kleinschalig landschap" heeft met de betrokken partijen gekeken naar de uitwerking van deze praktijkvraag. Om zowel de eigenaren van waardevolle cultuurhistorische gebouwen als de beleidsmedewerkers van gemeenten te inspireren, werd op 11 april 2012 het symposium 'Cultuurhistorische gebouwen op het platteland' georganiseerd. Bijna zestig eigenaren van cultuurhistorische gebouwen en beleidsmedewerkers van gemeenten kwamen naar De Lutte om kennis en inspiratie op te doen. Gedeputeerde Ineke Bakker nam deze ochtend het manifest en de aanbevelingen over het behoud van cultuurhistorische gebouwen in ontvangst. Uit de belangstelling vanuit gemeenten, eigenaren en andere partijen voor het symposium ‘Cultuurhistorische gebouwen op het platteland’ bleek dat de behoefte om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om cultuurhistorische gebouwen in stand te houden groot is.
 
Kansen
Gedeputeerde Bakker benadrukte de inzet van alle partijen bij het versterken van het gebied. ‘De Provincie, gemeenten en waterschappen hebben de kansen voor Noordoost-Twente benoemd in het kader van gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Nu is het tijd voor andere partijen om hierin te anticiperen. De uitkomsten van dit symposium zijn hiervoor zeer praktisch’. Beleidsmedewerker Antoon Nijland, die namens de vier gemeenten uit Noordoost-Twente sprak, benoemde in zijn verhaal meteen een grote kans: ‘Individueel maatwerk is van cruciaal belang’.
 
Manifest
Om de intentie van de verschillende partijen kracht bij te zetten overhandigde Gerald Aveskamp van “Goed boeren in kleinschalig landschap” een manifest aan gedeputeerde Bakker. Zeven partijen ondertekenden het manifest waarin ze aangeven om ‘lef en creativiteit te stimuleren en te belonen’ en ‘obstakels bij het functioneel maken van deze gebouwen te minimaliseren’. Het symposium werd vervolgd met een viertal workshops, waarvan twee workshops meer toegespitst op de eigenaren van cultuurhistorische gebouwen en twee workshops voor de beleidsmedewerkers. Aanbevelingen als: ‘maak binnen de gemeente twee personen verantwoordelijk voor begeleiding van ondernemers’, ‘sluit gemeentelijke monumenten niet uit van subsidies’ en ‘dubbelbestemming dient mogelijk te zijn’ werden na de workshops teruggekoppeld. “Goed boeren in kleinschalig landschap” stelde naar aanleiding van het symposium een aanbevelingsdocument op.  

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!