Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Goed boeren in kleinschalig landschap

Inspiratietour

Mei 2012 bezochten ruim twintig agrariërs en experts op het gebied van landschap en landschapsbeheer uit Noordoost-Twente de agrarische natuurvereniging Oost- Groningen (ANOG) en de Noordelijke Friese Wouden (NFW). Vertegenwoordigers van de twee verenigingen vertelden over hun ervaringen met het oprichten van de vereniging en de voordelen van gezamenlijk en centraal gecoördineerd landschapsbeheer. Ook het initiëren van projecten ten behoeve van plattelandsontwikkeling kwam aan bod.
 
Het bezoek aan Noord-Nederland bood nieuwe kennis en aanknopingspunten voor het oprichten van een landschapsvereniging. Zowel ANOG als NFW hebben al veel ervaring met behoud en beheer van landschapselementen door gebruik te maken van vergoedingsregelingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Beide verenigingen onderzoeken bovendien samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe maatschappelijke waarden binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) effectief kunnen worden beloond. Belangrijke conclusie na het bezoek was dat er potentieel veel te winnen is door oprichting van een landschapsvereniging in Noordoost-Twente. Het grote draagvlak en vertrouwen van de agrariërs in Friesland en Groningen voor de bezochte verenigingen werd als opvallend ervaren. De sterke afhankelijkheid van de verenigingen van subsidies werd als belangrijkste zorgpunt benoemd.
 
Na de inspiratietour heeft een klankbordgroep, bestaande uit agrarische ondernemers en experts, de verdere kansen van een landschapsvereniging voor Noordoost-Twente onderzocht.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!