Ik ben mijn wachtwoord vergeten

André Hoogendijk: 'Ook in de akkerbouw zetten we stap naar voren'

De discussie over het toekomstperspectief van de land- en tuinbouw spitst zich misschien vooral toe op de veehouderij, maar zal zeker ook niet onopgemerkt aan de plantaardige sector voorbijgaan. ‘Ook die keten gaat in transitie’, stelt directeur André Hoogendijk van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. De vereniging werkt aan een eigen toekomstperspectief.

‘Zeetransport is toekomst in sierteeltsector’

De stijgende transportkosten en het verminderen van de CO2-uitstoot. Het zijn thema's die ook de sierteeltsector bezighouden. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om bloemen over zee te vervoeren in plaats van via de lucht. Zo ook Chrysal International.

Takkenslagmaaier met vijf rotoren scheert in één werkgang houtsingels netjes op

Uitdijende houtsingels naast smalle wegen, zoals in de Wieringermeer, hinderen het verkeer. Regelmatig onderhoud, waarbij het onderste loof jaarlijks flink gesnoeid wordt, is dus noodzaak. Loon- en aannemingsbedrijf Van Bodegom liet hiervoor door Hemos Machinebouw een XXXL-takkenslagmaaier ontwikkelen.

Van rotkreupel af met Australisch vaccin

Rotkreupel is een pijnlijke aandoening bij schapen. Maar wat als er nu een vaccin bestaat dat specifiek werkt tegen de stammen op uw bedrijf? Zo’n vaccin is er in Australië. Nederlandse deskundigen proberen het hierheen te halen.

‘Onze missie: de kennis van medewerkers naar een hoger niveau tillen’

Product owner Mark Jansonius, vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van softwarebedrijf en start-up KENNISS, en zijn collega Laurens van Arendonk hadden niet eens de intentie om in de wereld van online trainingen te belanden. Als medewerkers bij een uitzendorganisatie voor groen en infra kregen zij echter steeds vaker de vraag uit het werkveld om meer specialistische kennis. Dat zette het team van KENNISS aan het denken. Het resultaat is een softwarebedrijf dat de branche van leren en ontwikkelen op een geheel eigen manier aanpakt.

Gewassen slijten vroeg na lange droogte : Thema Oogst

Vier droge groeiseizoenen in vijf jaar tijd doen gewastelers andermaal beseffen hoe belangrijk het is om over goed en voldoende water te beschikken voor beregening of andere vormen van irrigatie. Ondanks het extreme neerslagtekort in 2022 lijkt de impact op de uiteindelijke opbrengsten zeker voor de akkerbouw en tuinbouw minder groot dan in bijvoorbeeld 2018. Voor de voergewassen zijn de opbrengsten wel veelal teleurstellend. Voordeel van een droog groeiseizoen is de relatief lage ziektedruk en de overwegend goede kwaliteit van de geoogste producten.

Onzekerheid emissiereductie op alle fronten

De rechterlijke uitspraak dat de borging rond de stikstofuitstoot van twee erkende emissiearme stalvloeren niet deugt, leidt tot grote onduidelijkheid. Bij melkveehouders voorop, maar ook bij omgevingsdiensten, erfbetreders en juristen.

Roep om de Markerwaard steeds luider

‘Waarom blazen we onze poldertraditie geen nieuw leven in?’ Het was een opmerking van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis die aansluit bij een oud idee dat opnieuw wortel lijkt te schieten: landwinning.

BOSS: beginnen met prutsen!

Het fysieke domein verandert snel en er verandert veel. De vaak uitgestelde, maar onvermijdelijk naderende Omgevingswet vraagt om een verregaande samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen bij gemeenten. Er zijn nog veel onzekerheden, als die Omgevingswet eindelijk echt in werking treedt. Bijvoorbeeld over het digitale stelsel. Toch wordt er ook al veel gewerkt met en in de geest van de Omgevingswet. Al was het alleen maar om te oefenen.

Natuurgezuiverd zwembad: nieuwe trend?

Bij buitenzwembad Natuurlijk de Loete in Haastrecht werd vorig jaar een zeer vooruitstrevend besluit genomen, toen het klassieke chloorbad werd gerenoveerd tot een natuurgezuiverd zwembad. Precies op tijd; vóór het nieuwe zwemseizoen in 2021 kon het zwembad in gebruik worden genomen. Naast de positieve effecten van een natuurgezuiverd bad op milieu en gezondheid, hoopt het zwembad zich hiermee te onderscheiden van de zeven andere zwembaden die de Krimpenerwaard rijk is. En dat lijkt goed uit te pakken; de badgasten zijn enthousiast.

Pagina's