Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

Verbeteren kavelstructuur landbouwbedrijven (POP3)

De provincie stelt € 3.500.000,- beschikbaar voor het verbeteren van de kavelstructuur van landbouwbedrijven. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.
 
Aandacht voor ruilverkaveling is van belang omdat aantal kavels per bedrijf en de spreiding er van is toegenomen. Dat komt doordat landbouwbedrijven agrarische grond hebben gekocht van bedrijven die gestopt zijn. Om de ruilverkaveling makkelijker te maken, kan hier eventueel grond van de provincie Noord-Holland bij worden gebruikt.
 
De regeling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.
 
Doelgroep:
Subsidie kan worden verstrekt aan
- landbouwers;
- stichtingen voor kavelruil;
- landbouworganisaties;
- waterschappen.
 
Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor
proceskosten verkaveling;
procedurekosten verkaveling;
investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken;
investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.
Aanvragen

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!