Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Beter diermanagement

Minder uitstoot (methaan en lachgas) bij gelijke productie kan worden gerealiseerd door uitgekiend diermanagement, vooral op gebied van diergezondheid, selectie, opfok- en vervangingspercentages met oog voor dierenwelzijn.

Sectoren
Rundvee- en varkenssector.

Hoe interessant
Naast het feit dat deze maatregel helpt bij het reduceren van broeikasgassen is deze maatregel vaak ook bedrijfseconomisch zeer interessant.

Toepasbaarheid
Deels direct inpasbaar en effectief, deels bij directe toepassing pas op langere termijn effectief.

Reductie broeikasgasemissie
Zeer hoog (pensfermentatie is verantwoordelijk voor tot 40 % van de methaanemissie op het bedrijf).
 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!