Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Klimaatneutrale stal

Doelstelling
Als met methaan (CH4) vervuilde lucht door turf wordt geleid, waarin zich specifieke bacteriën bevinden, werkt deze grond als een zuiverend luchtfilter. De zogenaamde ‘methanotrofe’ (methaanminnende) bacteriën consumeren namelijk de methaan. Deze ‘biologische omzetting’ is een kansrijke optie voor het duurzaam en milieuvriendelijk zuiveren van de lucht uit melkveestallen. Dit onderzoek tracht deze methode van luchtzuivering te implementeren in stallen.
 

Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk
 
Landbouwsector
Melkveehouderij
 
Transitiepad
Stalsystemen
 
Status
Lopend
 
Soort project
Praktijkonderzoek
 
Resultaten
Het is niet eenvoudig om methaan uit stallucht te oogsten. In de melkveehouderij worden stallen natuurlijk geventileerd: de lucht verdwijnt naar buiten. De stallen worden bovendien steeds opener.Ook hier werken InnovatieNetwerk en Courage aan een oplossing waarbij de bacteriemethode kan worden toegepast in een grensverleggend stalconcept. Het is de bedoeling een innovatief staltype te ontwikkelen dat zo is ingericht dat de luchtstroom langs het ‘bacteriefilter’ wordt geleid. Het filter zal vanwege de grote luchtvolumes een forse omvang moeten hebben. In 2011 wordt gestreefd naar een verkenning op praktijkschaal.
 
Toepasbaarheid
Er wordt een grensverleggend stalsysteem ontwikkeld, waarbij de luchtstroom die de stal verlaat langs het 'bacteriefilter' wordt geleid. Pilot moet nog gerealiseerd worden.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!