Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Verlaging van methaan- en lachgasemissie uit de Nederlandse veehouderij

In het rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij de vorming van methaan en lachgas. Naast de beschrijving van deze processen worden ook de nodige maatregelen genoemd die kunnen bijdragen aan de reductie van methaan- en lachgasuitstoot. Deze maatregelen worden vervolgens kritisch tegen het licht gehouden, zowel door experts als praktijkbedrijven. Van vijf praktijkbedrijven worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd.
 
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!