Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Effecten van type en toedieningsvorm N-kunstmeststoffen op gewas- en eiwitproductie/- kwaliteit

Doelstelling
Het ontwikkelen van praktische toepasbare adviezen voor de aanvullende bemesting met kunstmeststikstof gericht op:
- het optimaal inzetten van minerale stikstof - wanneer en hoe;
- de keuze van mnierale stikstofmeststoffen zoals:
* ammoniumhoudend versus nitraat houdend
* korrel verus vloeibaar (en de daarbij behorende techniek).
De ondernemers zijn zo beter in staat te keizen uit producten en toedieningmethoden en weten onder welke omstandigheden welke producten en technieken het meeste perspectief bieden voor een optimale voer- en eiwitkwaliteit. ook onderwerp reductie broeikasgassen wordt meegenomen).

Opdrachtgever
Productschap Zuivel
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Bodem en bemesting
Status
Afgerond
Soort project
Haalbaarheid & inventarisatie | Project
Resultaten
De studie leidt tot identificatie van perspectiefvolle mogelijkheden om te komen tot een efficiëntere inzet van stikstof bij een lager bemestingsniveau en leidt tot het vaststellen van missing links die op langere termijn (2-5 jr) kunnen worden opgelost. Op basis van deze studie kunnen onderzoeksprioriteiten worden vastgesteld op het gebied van stikstofbemestingsstrategiën met kunstmest als aanvulling op de mestgift in relatie tot het graslandgebruik

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!