Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Onderwaterdrainage Keulervaart

Doelstelling
Door middel van het aanleggen van onderwaterdrainage in veenweidegebieden bodemdaling voorkomen.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Bodem en bemesting
Status
Lopend
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepasbaarheid
Indien de resultaten aantonen dat door middel van het aanleggen van onderwaterdrainage bodemdaling in veenweidegebieden kan worden voorkomen, kunnen agrariers in die gebieden besluiten tot het plaatsen van drainage. Het kan per perceel worden bekeken waar een eventuele drainage waardevol is.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!