Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Voorstudie toolbox veenweide en reductie broeikasgassen

Doelstelling
Onderzoek naar het verminderen van lachgasemissies in veenweidegebieden.

Opdrachtgever
Agenschap NL
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Bodem en bemesting
Status
In uitvoering
Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend
Toepasbaarheid
Mochten er maatregelen ter vermindering van lachgasuitstoot uit dit onderzoek komen, kunnen agrarische ondernemers in veenweidegebieden dit meenemen in het bewerken / onderhouden van hun grond. Dit is afhankelijk van de type maatregelen en wat dit voor invloed heeft op de bewerkbaarheid van de grond en de mogelijke kosten die de maatregelen met zich meebrengen.
Echter kunnen hier nog geen duidelijke toepassingsmogelijkheden worden genoemd, omdat er nog geen uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!