Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Bundeling covergistingsrapporten

Veertien praktijkbedrijven en drie praktijkonderzoekcentra hebben ervaring opgedaan met een biogasinstallatie. In dit rapport staan de ervaringen en gegevens over het werken met deze installatie beschreven. De resultaten worden gesplitst in milieuresultaten en financiële resultaten van het bedrijf. Belangrijk onderdeel van de financiële resultaten is de terugverdientijd van een biogasinstallatie.
 
Naast de reductie van methaanuitstoot door het vergisten van mest wordt ook de reductie van lachgas, gebruik van kunstmest en het gebruik van fossiele brandstof in het rapport behandeld. Voor geïnteresseerden is het vergistingproces en de werking van de biogasinstallatie duidelijk beschreven.
 
Lees het rapport

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!