Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Onderzoek naar diervoeders in relatie met emissie

Doelstelling
De doelstelling van dit project is om te onderzoeken welke diervoeders leiden tot welke emissie. Het product zal bestaan uit een softwareprogramma.

Opdrachtgever
Productschap Diervoeders, Ministerie van EL&I, Ministerie van I&M
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Veevoer
Status
In ontwikkeling
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!