Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Bodems voor vrijloopstallen, fase 2A (aanvullend onderzoek)

Doelstelling
Aandragen van oplossingen voor goedkope "compostachtige" bodems en managementmaatregelen die de emissies beperken en daarnaast een start te maken met het volgen van praktijkinitiatieven.

Opdrachtgever
Productschap Zuivel, Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij

Transitiepad
Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
haalbaarheid & inventarisatie | Project | Praktijkonderzoek
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten gepubliceerd

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!