Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Convenant Schoon en Zuinig

De agrarische sector draagt voor ongeveer 10% bij aan de uitstoot van alle broeikasgassen in Nederland. Dit percentage is voor de overige broeikasgassen zelfs 50%. De module Broeikasgassen verminderen geeft u de handvatten om op uw bedrijf de uitstoot te verminderen. Zo bindt u zich net als de agrarische sector aan de doelstelling om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren. De sector heeft dit vastgelegd in het agroconvenant Schoon en Zuinig. Het streven is om samen met u de uitstoot van CO2 en de overige broeikasgassen tot 2020 met 30% te verminderen en dat de agrarische sector een derde deel van alle duurzame energie in 2020 levert.
 
Lees hier  het Convenant.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!