Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Methaan en lachgas emissies bij opslag en behandeling van dierlijke mest, 1990 - 2003

Doelstelling
Nieuwe rekenmethode voor berekenen emissies van Methaan en Lachgas

Opdrachtgever
Agentschap NL

Landbouwsector
Melkveehouderij

Transitiepad
Dierlijke mest
Status
Afgerond

Soort project
Project
Resultaten
Nieuwe berekeningsmethode is ontwikkeld en wordt vanaf 2005 toegepast bij de bekening van de Nederlandse emissies van lachgas en methaan uitdierlijke mest bij opslag (ook in de wei) en behandeling. Rapport bevat ook data over emissies van behandelde mest uit de jaren 1999 t/m 2003

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!