Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Klimaatlat

Doelstelling
Een praktisch instrument ontwikkelen om voor de vee- en akkerbouwer inzicht te verschaffen in uitstoot van broeikgas waaronder methaan.

Opdrachtgever
Agentschap NL

Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij | Akkerbouw
Transitiepad
Veevoer | Dierlijke mest | Stalsystemen | Keten en consument | Bodem en bemesting
Status
Afgerond
Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
Via de Klimaatlat (een gratis internetinstrument) kunt u als agrariër snel een idee krijgen wat u kunt doen aan de klimaatverandering en de broeikasgasuitstoot op uw bedrijf.
De emissies van de 3 meest relevante broeikasgassen (kooldioxide, methaan en lachgas) worden doorgerekend voor uw persoonlijke bedrijfssituatie.
De Klimaatlat is er voor drie type bedrijven, de melkveehouder, de open teelt en de varkenshouder.
Toepasbaarheid
Met dit internetinstrument kan de agrarier snel een idee krijgen wat er op het eigen bedrijf kan worden gedaan aan de klimaatverandering en de broeikasgasuitstoot.
De emissies van de 3 meest relevante broeikasgassen (kooldioxide, methaan en lachgas) worden doorgerekend voor de persoonlijke bedrijfssituatie.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!