Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Innovatieprogramma Emissiearm veevoer voor herkauwers

Doelstelling
Dit programmaonderdeel (1) heeft tot doel om de effectiviteit van voermaatregelen te onderbouwen, alvorens deze te implementeren in de praktijk.

Opdrachtgever
WUR
Landbouwsector
Melkveehouderij

Transitiepad
Veevoer
Status
Lopend
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!