Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Teeltmaatregelen

1.       Doorlopen schema geleide bemesting;
2.       Opstellen organische stofbalans en toevoer organische stof;
3.       Vanggewas na laatste teelt;
4.       Verlaging van de stikstofgift via kunstmest en dierlijke mest;
5.       Keuze voor andere N-kunstmesten en meststoffen met nitrificatieremmers, gebruik vergiste dierlijke mest/gebruik gewasresten uit compostering of covergisting;
6.       Niet-kerende grondbewerking;
7.       Rijpadensysteem;
8.       Gebruik van aanvulgrond zonder veen (specifiek voor boomteelt).
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!