Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Biofilters voor reductie van methaanemissie uit buitenopslag

Doelstelling
Wielaard Techniek wil een biofilter ontwikkelen dat niet alleen een sterke reductie (min. 75%) van methaan kan realiseren, maar daarnaast ook qua investering en operationele kosten goed scoort.
De kennis die uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt, zal antwoord moeten geven op de volgende vragen:
• Wat is een aanvaardbare kostprijs per dierplaats bij zowel varkens- als melkveehouderijbedrijven
• Tegen welke kostprijs is een adequaat filter realiseerbaar (op basis van min.75% reductie)
• Welke technieken/innovaties moeten in het filter worden ingebouwd om aan deze voorwaarden te voldoen

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
In ontwikkeling
Soort project
Haalbaarheid & inventarisatie
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten gepubliceerd.
Toepasbaarheid
Een mogelijke ontwikkeld biofilter zal toepasbaar kunnen zijn voor agrariers met die buitenmestopslagen op het eigen bedrijf hebben. De toepasbaarheid zal mogelijk zijn bij zowel varkens- als melkveehouderijen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!