Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Wat is de Excretiewijzer

Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Dit staat in de “Handreiking bedrijfsspecifieke excretie” (LNV loket). Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool, genaamd excretiewijzer. De ExcretieWijzer berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking.

De nieuwste versie berekent naast de excretie van stikstof en fosfaat (BEX) en de emissie van ammoniak (BEA) ook een bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP). De excretie kunt u vergelijken met de forfaitaire norm en de emissies met een gemiddelde emissie van een vergelijkbaar bedrijfstype.
 
Bekijk een voorbeeld

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!