Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Methaan te lijf via voer

Doelstelling
Onderzoeken hoe de melkveehouders de broeikasgasemissie kunnen terugdringen.

Opdrachtgever
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Veevoer
Status
Afgerond
Soort project
Project | Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
Mogelijkheden om methaanemissie op melkveebedrijven te verminderen:
-Minder dieren per ton melk door hogere melkproductie per koe; minder jongvee; duurzame koe.
-Veranderen pensfermentatie door aanpassen rantsoen; gebruik van additieven
-Verhogen voerbenutting door hogere kwaliteit voer; hogere voeropname; meer melk per kg voer
-Verminderen emissie uit mest door mestvergisting; mest snel uit stal in afgesloten opslag; mestopslag koelen
Toepasbaarheid
De resultaten uit het onderzoek zijn concrete toepassingsmogelijkheden voor de agrarische ondernemer;
-Minder dieren per ton melk door hogere melkproductie per koe; minder jongvee; duurzame koe.
-Veranderen pensfermentatie door aanpassen rantsoen; gebruik van additieven
-Verhogen voerbenutting door hogere kwaliteit voer; hogere voeropname; meer melk per kg voer
-Verminderen emissie uit mest door mestvergisting; mest snel uit stal in afgesloten opslag; mestopslag koelen

BijlageGrootte
PDF icon methaan_te_lijf_via_voer.pdf332.94 KB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!