Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Zien is geloven

CLM onderzoek & advies heeft in het kader van het voorlichtingstraject  Zien is geloven een praktijkproject uitgevoerd. Doel was de bewustwording onder melkveehouders te vergroten, zodat zij op actieve wijze gaan communiceren en handelen om een vermindering van broeikasgasemissie tot stand te brengen.
 
In het project verkenden 32 melkveehouders mogelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tijdens verschillende bijeenkomsten en praktijkactiviteiten werden kennis, meningen en ervaringen gedeeld. Oplossingsrichtingen die goed aansloten bij de bedrijfsvoering en waar duidelijke voordelen aan vastzaten werden het beste door de ondernemers ontvangen. In de eindrapportage staat een terugblik op het project, conclusies en een interessepeiling onder de agrarisch ondernemers over de mogelijke maatregelen.

Lees de eindrapportage

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!