Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Landbouw en klimaat Gelderland

oelstelling
Doel van dit project is:
• Inzicht in broeikasgasemissies en energiegebruik van de verschillende landbouwsectoren in de provincie Gelderland;
• Inzicht in de verhouding tussen broeikasgasemissies in de provincie en op landelijk niveau;
• Inzicht geven in de belangrijkste opties voor reductie in broeikasgasemissies in de verschillende landbouwsectoren.
Opdrachtgever
Provincie Gelderland
Landbouwsector
Melkveehouderij, pluimveehouderij, glastuinbouw, varkenshouderij, akkerbouw
Transitiepad
Covergisting, veevoer, dierlijke mest, bodem en bemesting
Status
In uitvoering
Soort project
Project
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!